Trang chủ An ninh - Quốc phòng An ninh-Quốc phòng LLVT TP HỒ CHÍ MINH: Thi đua cao điểm chào mừng 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

LLVT TP HỒ CHÍ MINH: Thi đua cao điểm chào mừng 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 15:52

Đầu tháng 11/2017, Bộ Tư lệnh TP tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2017).

Nội dung đợt thi đua tập trung thực hiện “ba nhất”. Đó là, nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong thi đua là: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; 100% nội dung huấn luyện đạt khá, giỏi; các cơ quan, đơn vị LLVT thực hiện tốt công tác giúp dân theo với tiêu chí đề ra. Đối với cấp trung đoàn và tương đương giúp 1 phường (xã, thị trấn) trở lên; mỗi tiểu đoàn giúp 1 khu phố (ấp) trở lên; mỗi đại đội giúp 1 tổ dân phố (tổ nhân dân) trở lên, mỗi tiểu đội giúp 1 hộ gia đình trở lên; 100% cấp đại đội và tương đương có công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Đợt thi đua kéo dài 45 ngày, từ 13/11 đến 28/12/2017.

                                                                                                                                                                       Hữu Mạo

 
Designed by TLO