Trang chủ Các Hoạt Động Của Hội HỘI CCB TP.HỒ CHÍ MINH, ĐẾN THÁNG 10/2017: Chỉ còn 0,53% hộ nghèo (theo tiêu chí thu nhập 21 triệu đồng/ người/ năm)

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB TP.HỒ CHÍ MINH, ĐẾN THÁNG 10/2017: Chỉ còn 0,53% hộ nghèo (theo tiêu chí thu nhập 21 triệu đồng/ người/ năm)
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 16:08

Với quyết tâm cao cùng nhiều biện pháp tích cực của các cấp hội, nhất là cấp cơ sở, đến tháng 10/2017, Hội CCB TP (có 67.918 hội viên, 63.140 hộ) chỉ còn 565 hộ nghèo (0,53%).

Với hộ cận nghèo, (thu nhập từ 21 đến 28 triệu đồng/ người/ năm) còn 917 hộ (1,44%). Trong đó, hộ cận nghèo thiếu hụt chiều thu nhập là 514 hộ (0,85%), hộ cận nghèo thiếu hụt chiều xã hội là 376 hộ (0,5%).

Số hộ khá và giàu là 53.444 hộ (56,13%),

Số xã/phường hội CCB hết hộ nghèo là 203/319 xã phường (63,64%).

Số quận/huyện hội CCB hết hộ nghèo là 7 đơn vị (7/24)=29,16%.

Về quỹ Hội, tổng số dư có 33.977 triệu đồng, bình quân 500 ngàn đồng/ hội viên.

Mạnh Vũ

 
Designed by TLO